Ünsal Hukuk -Kozyatağı Kadıköy

Ünsal Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

Hukuki Danışmanlık, Dava, İcra, Arabuluculuk, Sigorta Tahkim Departmanlarında Uzman ve Deneyimli Kadrosumuzla hizmet vermekteyiz.

20 yılı
aşkın deneyim
Hukuki Danışmanlık

TECRÜBELİ, SAYGIN VE GÜVENİLİR.

2015 yılında, Avukat Gülden ÜNSAL BIYIKOĞLU tarafından, (Kozyatağı) Kadıköy, İstanbul'da kurulan Ünsal Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık; uzman avukat kadrosu ile yerli ve yabancı müvekkillere ihtiyaç duydukları her alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

"Deneyimimiz sizin avantajınızdır. İçinizin rahat olması ve yasal sorununuzun başarılı bir şekilde çözülmesi için, bizi seçin."
Gayrimenkul Hukuku
Av. Gülden ÜNSAL BIYIKOĞLU

Kurucu

Çalışma Alanlarımız
İcra ve İflas Hukuku

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; uzman kadrosu ile müvekkillerinin alacaklarını en hızlı, etkili ve az masraf ile tahsilini temel prensip olarak belirlemiştir. İcra takibi başlatılması anından, her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında, bu işlemlerden kaynaklı davaların takibi ile alacağın tahsil edilmesi, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemleri, iflas talebi, iflasın ertelenmesi gibi çeşitli alanlarda şirketlere ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; danışmanlık vermiş olduğu şirketlerin insan kaynakları birimleri ile iletişim halinde çalışarak, iş görüşmelerinden itibaren sözleşmenin sonlandırıldığı ana kadar bütün sürecin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmakta ve işçi ve işveren arasında meydana gelen ihtilaflar neticesinde müvekkillerine hukuki danışmanlık vermektedir.

Aile Hukuku

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; uzman avukat kadrosu ile nişanlanma, evlenme, boşanma, nafaka, velayet, mal rejimleri, hısımlık, soy bağının kurulması ve reddi, evlat edinme, vesayet gibi aile hukukuna ilişkin bütün davalarda süreçleri özel hayatın gizliliği ilkesine uygun, hızlı, sonuç odaklı, titiz ve disiplinli bir şekilde yürüterek müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Miras Hukuku

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; Mirastan yoksunluğun tespiti davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası, terekenin tespiti davası, saklı paya ilişkin tenkis davası ile veraset işlemlerine yönelik hukuki süreçlerin takibi başta olmak üzere çeşitli konularda müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir.

Ticaret Hukuku

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; günümüzün değişen ve globalleşen ekonomik yapısı nedeniyle, müvekkillerini olası hukuki risklerden, ciddi ve yıkıcı sonuçlardan korumak amacıyla ticari iş yapan gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; yabancı uyruklu müvekkillerinin çalışma izni, oturum izni, vatandaşlık, menkul ve gayrimenkul alımı başta olmak üzere her konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; uzman avukat kadrosu ile patent, marka ve tasarım gibi Sınai Mülkiyet Hakları ve Telif Hakları başta olmak üzere Fikri Mülkiyet alanında şirketlere ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ek olarak mevzuatta bulunan kanun ve yönetmelikler kapsamında şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Araç Değer Kaybı

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; trafik kazaları sonucunda araçta meydana gelen değer kaybının tazmini başta olmak üzere hasar kaybı, ticari kazanç kaybı gibi konularda da müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ceza Hukuku

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; uzman avukat kadrosu ile soruşturma ve kovuşturma başta olmak üzere ceza yargılamasının her alanında, kanunlar sebebiyle ortaya çıkan suçların mahkemelerde görülmesinde sanığı savunma hizmeti veya mağdur müvekkillerine hukuki danışmanlık izmeti vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; emlak alım satımı, kiralama, kira sözleşmesinin hazırlanması, imar ve inşaat projelerinin mevzuata uygunluğunun denetimi, gerekli izin ve ruhsatların alınması, imar ve tapu davalarının yürütülmesi, yabancıların mülk edinimi ve ayni hak tesisi alanlarında avukatlık hizmeti vermektedir.

Ölümlü Trafik Kazaları

Ünsal Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk; ölümlü trafik kazalarında, kazadan sorumlu kişi veya kurumlardan manevi tazminat, cenaze ve tedavi masrafları ve destekten yoksun kalma tazminatının alınması sürecinde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.