Hakkımızda

Hakkımızda

Ünsal Hukuk Bürosu, bireysel ve kurumsal müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukukun farklı alanlarına dair geniş bir yelpazede avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ünsal Hukuk Bürosu önceliği müvekkillerce karşılaşılan sorunlar ve söz konusu sorunların çözümleri hakkında müvekkilerin çıkarları gözetilerek etkin bir danışmanlık hizmeti verilmesi yönündedir. Ancak adli sisteme intikal eden veya intikal etmesi gerekecek uyuşmazlıklardan kaynaklı tüm dava ve takiplerde aynı titizlikle yürütülmektedir. Ünsal Hukuk Bürosu, Avukatlık Kanunu sır saklama yükümlülüğüne uyarak gizlilik prensibi içinde bireysel ve kurumsal müvekkillerini her türlü adli ve idari merciler nezdinde temsil etmektedir.

Günümüzde çok hızlı gelişen hayat koşulları ve ticari uygulamalarına paralel olarak mevzuatın dinamik olması sürekli takip ve denetim gerektirmektedir. Değişen mevzuat karşısında danışmanlık hizmeti verilen şirketlere yönelik şirket içi eğitimler de verilmektedir. Bu şekilde meydana gelebilecek uyuşmazlıkların en aza indirgenmesi konusunda etkin çalışmalar yapılmakta ve hizmet alan kurumsal firmaların kayıplarını en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.
Ünsal Hukuk Bürosunun yoğun olarak hizmet verdiği alanlar; Ticaret ve Şirketler Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Sigortacılık Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Tüketici Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Aile Hukuku, Marka Ve Patent Hukuku, Ceza hukuku, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Suçları, Arabuluculuk Hizmetleri, kurumsal ve bireysel alacakların tahsiline yönelik İcra ve İflas Hukuku olarak sıralanabilir.

Ayrıca Türkiye’in önde gelen konusunda uzman akademisyenlerinden de destek alınarak hukukun her alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesine gayret edilmektedir. Ünsal Hukuk Bürosu avukatları, en az bir yabancı dile hakim olup İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere müvekkillerine yurtiçi ve yurtdışında en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamayı amaçlamışlardır.