HABERLER

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü belirlemek amacıyla ‘7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’ 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilerek 25 Ekim 2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.