Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu ve Cezası

1.10.
2017

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu ve Cezası

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Buna göre esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu zorunluluk; esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerin tescili ile ya da sermaye artırımı sonrasında ilgili miktar veya üzerine çıkan anonim şirketlerde sermaye artırımının tescil ettirildiği anda doğar.

Yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin "Sözleşme yapılması ve sözleşmede bulunması gereken hükümler" başlıklı 73/A maddesinde sürekli avukatlık hizmeti içeren çalışma şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne uygun, yazılı sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenlenmesinin ve bu sözleşmenin bir nüshasının da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilmesinin zorunlu olduğu ve "Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor" başlıklı 73/C maddesinde de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35.  maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranan tüzel kişiler hakkında merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından suç duyurusunda bulunulacağı düzenlenmiştir.

Bu hükümlere aykırı davranan kuruluşlara, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin 3. Fıkrası gereği Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

2017 yılı için belirlenen iş bu aylık brüt ücret miktarı 1.777,50- TL olup, sözleşmeli avukat tayin edilmeyen her ay için iki aylık brüt asgari tutarı olan 3.555,00-TL üzerinden işlem yapılacaktır.