Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Hem perakende sektöründe yer alan ürün ve hizmet üreten ya da satışını yapan satıcıya ve/veya sağlayıcıya ve/veya üreticiye hem de tüketicilere Tüketici mevzuatı kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu bağlamda; güncel mevzuat takibi ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, ürün ve hizmetlerin tüketici mevzuatına uygun olarak sunulması için görüş verilmesi, mesafeli satışların hukuka uygunluğunu tespit ve gerekli düzeltmelerin yapılması için hukuki destek, Tüketici mevzuatı kapsamında sözleşmelerin hazırlanması ve görüş verilmesi, tüketici taleplerinin değendirilmesi ve çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konuları yürütülmektedir.