Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Anonim, Limited, Komandit, Kollektif Şirket kurma, yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi, şirket nevini değiştirme, şirket esas sözleşmesi hazırlanması ve tadil işlemleri, şirket işleyişi sırasında her türlü danışmanlık hizmeti, olağan ve olağanüstü genel kurul işlemlerinin yürütülmesi, şube açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, şirketlerin birleşmesi ve devralmalar, karşılaşılan ticari uyuşmazlıkların takibi gibi Ticaret ve Şirketler Hukuku kapsamındaki konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.