İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş sözleşmeleri taslaklarının hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin prosedürlerin hazırlanması ve bu süreçte hukuki destek sağlanması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, iş akdinin sonlandırılması süreci takibi, fesih sebepleri hakkında bilgilendirme, işe iade davaları takibi, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, iş kazaları ve hastalıkları ile İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku kapsamında her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.