İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Kurumsal ve bireysel alacakların tahsiline yönelik İcra ve İflas Hukuku kapsamındaki işlemlerle tahsilat takibi, yönetimi, ilamlı veya para/taminat alacağına dayalı ilamsız icra takiplerinin yürütülmesi, icradan kaynaklı ilgili tüm davaların takibi, borç taahhütname taslağı hazırlanması, borç yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi, iflas işlemleri, iflas ve iflasın ertelenmesi yönetimi, iflas masasına kayıt yapılması ve benzeri işlerin takibi Hukuk Büromuzca yapılmaktadır.