Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi, kentsel dönüşüm ve 2B arazileri konusunda tarafların haklarının korunması ve danışmanlık hizmeti verilmesi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi, kamulaştırmaya ilişkin uyuşmazlıkların takibi, inşaat sözleşmeleri hazırlanması,
gayrimenkul projelerinden yapılan satışlara ilişkin ihtilafların çözümü, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan davaların takibi, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulumu, kira sözleşmesi hazırlanması, kira hususundan doğan uyuşmazlıkların takibi de yapılarak etkin şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.