Fikri Mülkiyet Hukuku ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Fikri Mülkiyet Hukuku ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Marka, patent endüstriyel tasarım tescil ve hakları ile ilgili doğan uyuşmazlıkların takibini yapmak, Fikri Mülkiyet Hukukundan doğan haklara herhangi bir tecavüz olması durumunda tecavüzü önlemek ve mücadele etmek, gerekirse maddi ve manevi tazminat davası açılması, tecavüze konu eşya üzerinde arama el koyma kararını almak, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, oyunculuk sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeler ve benzeri fikri ve hakları içeren sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin yönetimi hususlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.