E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret Hukuku

Gelişen teknolojiye paralel olarak E-ticaret sektörü ülkemizde hızlı bir şekilde büyümekte olup E-Ticaret Hukuku ve ilgili düzenlemeler hızlıca gelişmektedir.

Bu kapsamda; E-Ticaret mevzuatının yakından takibi ve danışmanlık alan kurumsal müvekkileri bilgilendirme, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı için hukuki altyapı kurulması, ön bilgilendirme ve satış sözleşmelerinin hazırlanması, ticari iletiler için teyit mekanizmasının kurulmasına destek, kişisel verilerin teyit mekanizması, kaydedilmesi, sınıflandırılması gibi hususlarda hukuki görüş verilmesi, bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen suçların takibi, haksız rekabet ve/veya haksız fiil davaları takibi, internet kullanıcı sözleşmeleri ile hizmet ve/vaya sözleşmelerinin hazırlanması ve diğer ilgili konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.