Bankacılık, Finans Hukuku ve Ödeme Sistemleri

Bankacılık, Finans Hukuku ve Ödeme Sistemleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde mevzuatın takibi ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında mevzuatın takibi ve bu alanda iştigal eden kurumsal müvekkillere raporlamalar yapılması, düzenlemelere uyum sağlanması hususunda hukuki destek ve görüş verilmektedir.

Ayrıca kredi sözleşmelerinin hazırlanması, alacak temliki, teminat yapısının oluşturulması, ipotek sözleşmeleri, kurumsal ve bireysel alacaklara yönelik icra işlemleri ve banka ve finans kurumlarının ihtiyaç duyduğu diğer tüm işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.