Arabuluculuk

Arabuluculuk

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve/veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere etmeleri ile çözüme kavuşturmaya çalıştıkları bir süreçtir. 

Arabulucu kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Ne Zaman Arabulucuya Gidilebilir?

Uyuşmazlığın ortaya çıkması ile dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurulabilir.

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Hayır, değildir. Arabuluculuk kapsamında olan davalar tarafların beraberce karar verebilecekleri, sulh, kabul veya feragat yoluyla çözebilecekleri davalardır. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Bu ayrımda kamu düzeni unsuru ön plandadır. Örneğin boşanmalar, aile içi şiddet gibi konular için arabulucuya gidilemiyor. Fakat boşanmadan sonraki mal paylaşımıyla ilgili hususlarda arabulucuya başvurulabiliyor. 

Arabulucuya başvurmakla dava açma hakkımdan vazgeçmiş mi olurum?

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Taraflar, hiçbir şekilde zorla bu sürecin içine dahil edilemeyecekleri gibi her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten de vazgeçebilirler.Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz. 

Arabuluculuk süreci hangi hallerde sona erer?

Aşağıda belirtilen hâllerde arabuluculuk süreci sona erer:
 a) Tarafların anlaşmaya varması.
b) Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.
 c) Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi.
 ç) Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.
 d) Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaşma kapsamına girmeyen bir suçla ilgili olduğunun tespit edilmesi.

Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılayacaktır?

Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Tarifeye göre belirlenir ve ücret ile masraf, taraflarca eşit olarak karşılanır.

Arabulucuyu nasıl seçeceğim?

Taraflar arabulucuyu, Arabuluculuk Daire Başkanlığının resmi web adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden kendileri seçebilirler.

Mahkemeye başvurmak varken arabulucluğa başvurmanın avantajları nelerdir? 

Dava açılırken talep edilen miktar üzeriinden harç ve buna ek olatak başvuru harcı, bilirkişi ücreti, tebligat ve tanık ücretleri peşin yatırılmakta olup yargılama sırasında gider yatmadığı takdirde yeniden gider yatırılmalıdır. Arabuluculuk ise yargı yoluna göre çok daha ucuz ve hızlı bir yoldur. Arabuluculuk yoluna başvurduğunuzda ilk toplantı tarihi karşı tarafın kabulü ile ilk hafta içinde yahut aynı gün olabilir. Dava yolunda bir günde uyuşmazlığın çözülmesi mümkün değilken, arabuluculuk yoluna başvurduğunuzda belki de aynı gün içerisinde uyuşmazlığı çözebilirsiniz. Üstelik de kaybedenin olmadığı, gönüllülük esasına dayalı bir süreç olan arabulucuk, şekli sürelere de tabi değildir. Anlaşmaya varılması halinde ise her iki taraf da kazanmış olacak.Arabuluculuk sürecinde bir karar çıkması halinde mahkeme kararı gibi icra edilebilirdir.