ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Aile Hukuku

Evlilik öncesi evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmesi hazırlanması, yabancıların Türkiye’de evlilik işlemlerinin yapılması, yabancı...

Bankacılık, Finans Hukuku ve Ödeme Sistemleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde mevzuatın takibi ile Ödeme...

E-Ticaret Hukuku

Gelişen teknolojiye paralel olarak E-ticaret sektörü ülkemizde hızlı bir şekilde büyümekte olup E-Ticaret Hukuku ve ilgili düzenlemeler hızlıca...

Fikri Mülkiyet Hukuku ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Marka, patent endüstriyel tasarım tescil ve hakları ile ilgili doğan uyuşmazlıkların takibini yapmak, Fikri Mülkiyet...

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi, kentsel...

İcra ve İflas Hukuku

Kurumsal ve bireysel alacakların tahsiline yönelik İcra ve İflas Hukuku kapsamındaki işlemlerle tahsilat takibi, yönetimi, ilamlı veya para/taminat...

HABERLER

  25.10
  2017
 • İş Mahkemeleri Kanunu Yayımlandı

  • İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü belirlemek amacıyla ‘7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’ 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilerek 25 Ekim 2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 1.10.
  2017
 • Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu ve Cezası

  • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.
 • Tümü